Till jlt.se

Translate site


Sök

Biljetter, priser och rabatter

Biljettyper

Eftersom man kan ha biljetter i app, på resekort eller på papper väljer vi nu att säga enkelbiljett och periodbiljett, det som tidigare kallades för Periodkort 30D är alltså nu en 30-dagarsbiljett eller en periodbiljett.

Enkelbiljett

Jönköpings Länstrafiks enkelbiljett är en biljett som främst riktar sig mot sällanresenärer. Enkelbiljett går att köpa för en zon, två zoner eller med länsgiltighet. Det går även att köpa enkelbiljett för resa över länsgräns.

Periodbiljett

Periodbiljetter riktar sig främst till resenärer som reser ofta/mycket med Jönköpings Länstrafik.

Det finns två typer av periodbiljetter

 • Den ena typen är biljetter som gäller x antal dagar i följd efter att biljetten har aktiverats, t.ex. 30-dagarsbiljett.
 • Den andra typen av periodbiljett är en biljett som bygger på resdagar, vilket innebär att man köper ett antal paketerade resdagar med ett sista användningsdatum som villkor, t.ex. 20-dagarsbiljett. Varje resdag ska sedan aktiveras vid den första resan den dagen.

Biljettsortiment

Jönköpings Länstrafik har följande biljettsortiment i det nya biljettsystemet:

OBS! Just nu går det inte köpa 10- respektive 20-dagarsbiljett hos återförsäljarna. Vi jobbar på detta och återkommer med mer information inom kort. 

Rabatter

20% på alla förköpta enkelbiljetter
Alla förköpta enkelbiljetter är fortfarande rabatterade med 20%. Du förköper din biljett i appen, på Mitt konto, i en biljettautomat, hos kundcenter och återförsäljare. Rabatten är tillfällig och ersätts längre fram av ett återbäringssystem.

Tillsammansrabatt
Är man två eller fler som köper enkelbiljett och reser på samma biljett får ni 25 % rabatt på totalbeloppet. Tillsammansrabatten är inte kopplad till olika resenärskategorier utan man kan resa flera vuxna, flera ungdomar eller flera vuxna och ungdomar.

Studentrabatt
Jönköpings Länstrafik har studentrabatt på 30-dagarsbiljett. För att vara berättigad studentrabatt behöver studenten ha ett giltigt digitalt studentkort i appen. Under resan ska det digitala kortet i appen tillsammans med giltig biljett och ID-kort kunna uppvisas.

Cykeltillägg

Cykeltillägg är ett tillägg till en ordinarie biljett som möjliggör att du kan ta med dig en cykel ombord. Cykeltillägg kan köpas både vid köptillfället av din biljett och i efterhand. Ett cykeltillägg kan inte köpas separat, utan är just ett tillägg till en biljett. Resenären kan inte köpa cykeltillägg för en hel månad (30-dagarsbiljett) eller för ett helt dygn (24-timmarsbiljett).

Det är inte tillåtet att ta med cykel i alla trafikslag. 

Stadstrafik 
Det är inte tillåtet att ta med sig cykel i stadstrafik. Det gäller i samtliga stadstrafiker i Jönköpings län. 

Regiontrafik  
I mån av plats och uppvisande av giltig biljett med cykeltillägg kan en kund ta med sig en tvåhjulig cykel eller en elcykel på Regionbuss. 

Segway räknas inte som cykel och få inte tas med på bussen i Regiontrafik. 

Tågtrafik 
I mån av plats och uppvisande av giltig biljett med cykeltillägg får en kund ta med sig cykel ombord på Krösatåg och Västtåg.

Pris för ett cykeltillägg

 • 1 zon 20 kr
 • 2 zoner 40 kr
 • Län 79 kr

Tre olika biljettbärare

Du kan köpa och ha din biljett på följande biljettbärare:

JLT app i telefon

Appbiljett (digital biljett)

I Jönköpings Länstrafiks app går det att resa med både enkelbiljett och periodbiljett.

qr kod

Pappersbiljett

Enkelbiljett och 24-timmarsbiljett är de biljettyper som finns att köpa i pappersform.

Nya JLT busskort

Biljett på resekort

På ett resekort kan man ha både enkelbiljetter och periodbiljetter.

Resenärskategorier

Barn 0-6 år
Resenärskategorin barn tillhör man fram till den dagen man fyller sju (7) år. Högst två (2) barn får åka gratis (utan biljett) med resenär (ungdom eller vuxen) som har giltigt enkel- eller periodbiljett. 

Ungdom 7-19 år
Resenärskategorin ungdom tillhör man fram till den dagen man fyller tjugo (20) år. Som ungdom får man rabatt på ordinarie vuxen pris för enkelbiljetter samt möjligheten att köpa en 30-dagarsbiljett med ungdomsrabatt.

Student
Resenärskategorin student tillhör man om man innehar en digital studentlegitimation i form av Mecenat, STUK eller WeStudent med studentresesymbolen i app samt giltig legitimation. Studentrabatt finns på 30-dagarsbiljett.

Vuxen 20 år-
Resenärskategorin vuxen tillhör man från den dagen man fyller tjugo (20) år. 

Senior 70 år-
Resenärskategorin senior tillhör man från den dagen man fyller sjuttio (70) år. Som senior har man möjlighet att köpa en 30-dagarsbiljett till rabatterat seniorpris..

Frågor & svar

Nya appen

 • Vilken biljett ska jag välja?

  Det beror på hur ofta du reser. Om du reser med oss nästan varje dag blir det billigast att köpa periodbiljett för 30 dagar eller 365 dagar.
  Om du reser med viss regelbundenhet, t.ex. en eller ett par dagar gång i veckan kan det istället löna sig med 10-dagarsbiljett eller 20-dagarsbiljett.
  Reser du enstaka resor i månaden så kan du använda dig av enkelbiljetter.
  Är ni två eller fler som reser tillsammans på enkelbiljetter lönar det sig att köpa och resa på samma enkelbiljett, då får ni tillsammansrabatt.

 • Var kan jag köpa min biljett och hur betalar jag?

  Allt om våra olika försäljningskanaler och betalsätt hittar du här Jönköpings länstrafik

 • Hur fungerar 10- och 20-dagarsbiljetten

  En 10-dagarsbiljett respektive 20-dagarsbiljett innebär att du köper tio (10)/tjugo (20) stycken paketerade resedagar. Resdagarna använder du när du vill under sextio (60) dagar från första resdagen (första aktivering).
  Varje resdag är giltig i tjugotvå (22) timmar och innebär ett fritt resande under den aktiverade dagen inom det köpta giltighetsområdet för 1 zon, 2 zoner eller län.
   
  Aktivering av biljetten

  Appen: 10- eller 20-dagarsbiljett köpt i app måste aktiveras för varje resdag vid den första resan du reser den aktuella dagen. Aktiveringen ska ske innan ombordstigning och du gör det själv i appen, se hur du gör här Jönköpings länstrafik
  Appen: 10- eller 20-dagarsbiljett köpt till ett resekort måste aktiveras för varje resdag vid den första resan du reser den aktuella dagen. Du aktiverar din resdag i biljettläsaren ombord på buss, i förarenheten ombord på tåg eller i en biljettautomat.
  Du kan också aktivera din biljett på Mitt konto, på Kundcenter eller hos en återförsäljare.

 • Har ni biljetter för resor över länsgräns?

  Ja det finns flera olika biljettyper för resor över länsgräns. Mer om biljetter, rabatter, frågor och svar för länsöverskridande resor hittar du här Jönköpings länstrafik

 • Får jag åka fram och tillbaka på en enkelbiljett?

  Ja, nytt för enkelbiljetten är att du kan resa tur och retur på samma biljett för den köpta sträckan/zonen inom biljettens giltighetstid. Det går bra att göra ett uppehåll under resan, och sedan fortsätta – eller åka tillbaka hem om du bara ska göra ett kortare ärende. Biljetten måste vara giltig vid påstigning och du får resa till slutdestination så länge du sitter kvar på samma fordon även fast biljettens giltighet har gått ut under resan.   

 • Hur vet jag vilka zoner jag ska köpa biljett för?

  Appen, på Mitt konto eller i en biljettautomat
  Kan du använda reseplaneraren som visar både resväg och zontillhörighet.

  Ombord på buss/tåg
  Behöver du tala om för föraren/tågvärden vart du ska resa till, sen ställs rätt zongiltighet ut för din resa.

  Hos en återförsäljare eller på Kundcenter
  Behöver du tala om för personalen vart du ska resa till, sen ställs rätt zongiltighet ut för din resa.

  Du kan även titta på vår zonkarta på www.jlt.se där du får info om vilka orter som tillhör respektive zon.

 • Kan jag köpa och ha fler biljetter på ett och samma resekort?

  Ja, du kan köpa fler än en biljett till samma resekort vid ett köptillfälle men av samma biljettyp och zontillhörighet, vilket t.ex. innebär 5 st enkelbiljeter för zon Röd 981. Biljetterna är då oaktiverade (om du själv inte väljer att aktivera dem i samband med köpet). Respektive biljett aktiveras sedan vid varje resetillfälle när du validerar ditt resekort mot en biljettläsare eller handenhet. Självklart gäller övergångstiden för respektive aktiverad biljett precis som vanligt.

  Om du har behov av både enkelbiljetter och periodbiljetter eller biljetter med olika resenärskategorier eller zongiltighet, behöver du ha olika resekort.

 • Vad krävs det för att få studentrabatt?

  När man som student har uppfyllt de kriterier och regler som finns, (se villkor www.jlt.se) får man en symbol på sitt digitala studentkort.

  Symbolen kallas Studentresesymbolen och finns inte symbolen på det digitala kortet (Mecenat, STUK eller WeStudent) är man inte berättigad till någon rabatt.

   

 • Har ni någon rabatt för seniorer?

  Ja, senior är man från den dagen man fyller 70 år och då kan man köpa en 30-dagarsbiljett med seniorrabatt.

 • Har ni någon rabatt för ungdomar?

  Ja vi har ungdomsrabatt på våra enkelbiljetter inkl. 24-timmarsbiljetter samt har vi en 30-dagarsbiljett för ungdom.

 • Vid frågor kontakta Kundcenter på 0771–444 333