Till jlt.se

Translate site


Sök

Biljettkontroll

Du ansvarar själv för att ha en giltig biljett för din resa. Saknar du en giltig biljett riskerar du att få en tilläggsavgift. Syftet med biljettkontrollen är att förebygga fuskåkning och få fler kunder att betala för sig. Fuskåkning kan i förlängningen innebära vi kan bli tvungna att prioritera om trafiken, och i värsta fall kan vissa turer bli inställda. Det i sin tur kan göra att många inte når sina resmål och att vi inte längre kan erbjuda lika många avgångar som tidigare.

Så går en biljettkontroll till

En biljettkontrollant kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när kunden stiger på, kontrollera biljetten ombord på fordonen samt när kunden stiger av ett fordon. Jönköpings Länstrafiks biljettkontrollanter har alltid arbetskläder (vaktbolag) där det tydligt framgår att de arbetar som ordningsvakter/biljettkontrollanter.

Frågor & svar

Nya appen

 • Vad är en tilläggsavgift?

  En tilläggsavgift är en administrativ avgift och kan skrivas ut om du saknar en giltig biljett eller eventuella kompletterande handlingar till din biljett (t.ex. giltig studentlegitimation).

  Lagen om tilläggsavgifter regleras i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67).

 • Varför gör ni biljettkontroller?

  Vi gör biljettkontroller för att förebygga fuskåkning. Är det många som inte betalar för sin resa finns det risk för att vi behöver ställa in trafik vilket drabbar alla och gör att några får svårt att ta sig till jobb och skola.

 • Hur kontrolleras min biljett?

  Din biljett kan kontrolleras på två sätt:

  1. Genom att biljettkontrollanten läser av/blippar ditt resekort, appbiljett eller
   pappersbiljett med en kontrollenhet (smartphone).
  2. Kontrollanten gör en okulär visering av din biljett, med andra ord kontrollerar
   den genom att titta på den och eventuella kompletterande handlingar som kan krävas.
 • Jag är student, vilka handlingar behöver jag ha med mig utöver biljetten?

  Vid en biljettkontroll ska du som reser med studentrabatt visa upp ett digitalt studentkort i Mecenat-appen, STUK-appen eller WeStudents-appen tillsammans med giltig legitmation/ID-kort.

  mecenat

 • Måste jag lämna ifrån mig min telefon eller resekort?

  Ja, du som resenär är vid en biljettkontroll skyldig att tillfälligt överlämna din mobiltelefon till biljettkontrollanten, om hen bedömer det är nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

 • Hur mycket kostar det om jag saknar biljett?

  1 500 kr är beloppet för en tilläggsavgift.

 • Hur betalar jag min tilläggsavgift?

  Har du fått en tilläggsavgift kommer en faktura skickas till din folkbokföringsadress. För minderårig skickas faktura till målsman. På fakturan finns betalningsuppgifter. Fakturan skall betalas inom trettio (30) dagar annars går ärendet efters påminnelse vidare för inkassoåtgärd.

 • Jag har tappat bort min tilläggsavgift, hur får jag en ny?

  Skicka ett mail till biljettkontrollen@jlt.se så hjälper vi dig.

 • Får jag en tilläggsavgift om jag inte har ett inspektionskvitto?

  I den trafik där inspektionskvitto krävs måste du ha det. Saknar du då ett inspektionskvitto kan du få en tilläggsavgift. Mer om inspektionskvitto kan du läsa om här Jönköpings länstrafik

 • Görs biljettkontroller i andra län?

  Ja, reser du över länsgräns är det viktigt att du tar reda på relevant information om den biljett du reser på och vad som gäller i det län du ska göra din resa till.

 • Kan jag bestrida en tilläggsavgift?

  Ja. Du kan bestrida din tilläggsavgift om du anser att biljettkontrollanten har gjort en felaktig bedömning.

  Var gör jag detta?
  Via ett formulär på vår hemsida jlt.se

  När måste jag senast har skickat in överklagan?
  Ditt bestridande av tilläggsavgiften skall ha inkommit till oss inom tio (10) dygn från den dag tilläggsavgiften ställdes ut. Därefter utfärdas faktura som skall betalas senast inom trettio (30) dagar efter fakturadatum annars går ärendet vidare för inkassoåtgärd.

 • Vad menar ni med kompletterande handlingar?

  Kompletterande handlingar kan t.ex. vara en giltig ID-handling som kan styrka din ålder, eller en giltig studentlegitimation som ska uppvisas tillsammans med din biljett.

 • Jag har en appbiljett men min telefon är urladdad?

  Du som kund är ansvarig för att, under hela resan, kunna uppvisa en giltig biljett med eventuella kompletterande handlingar. Du är alltså själv ansvarig för att du har batteri i din telefon så du kan visa upp din appbiljett vid en eventuell biljettkontroll.

  Är din telefon urladdad och inte har någon möjlighet att ladda den behöver du köpa en nya biljett. Var du kan köpa en ny biljett kan du läsa om här Jönköpings länstrafik

 • Jag har under resan tappat/förlorat min biljett?

  Du som kund är ansvarig för att, under hela resan, kunna uppvisa en giltig biljett med eventuella kompletterande handlingar. Du är alltså själv ansvarig för att ha med ditt resekort med tillhörande biljett, en appbiljett eller en pappersbiljett som du ska kunna visa upp vid en eventuell biljettkontroll.

  Har du förlorat din pappersbiljett får du köpa en ny biljett i någon av våra försäljningskanaler, läs mer här Jönköpings länstrafik

 • Vad ska jag göra om jag glömt mitt resekort hemma?

  Du som kund är ansvarig för att, under hela resan, kunna uppvisa en giltig biljett med eventuella kompletterande handlingar. Har du glömt ditt resekort med biljett hemma behöver du köpa en ny biljett. En ny biljett kan du köpa i någon i följande försäljningskanaler Jönköpings länstrafik

 • Vid frågor kontakta Kundcenter på 0771–444 333