Vi har ett färdigt ansökningsformulär med tillhörande villkor. Hur ni som företag vill att den anställda ska lämna in formuläret till administratören avgör ni själva. Formuläret (PDF-format) skickas till administratören.