Ja, uppehåll under resan, och övergång, får göras inom biljettens giltighetstid. Påstigning på sista färdmedlet ska ske inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse till resans slutdestination finns inom giltighetstiden har du rätt att slutföra sin resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.