Ja, du kan köpa ett cykeltillägg och ta med din cykel. Tänk på att olika villkor och regler kan gälla beroende på om du åker buss eller tåg. Tänk också på att olika villkor och regler gäller beroende på typ av cykel du ska ta med dig. Mer om detta kan du läsa i resevillkoren Jönköpings länstrafik eller på respektive trafikhuvudmans hemsida.