Ja, du kan köpa ett cykeltillägg och ta med din cykel. Det är inte tillåtet att ta med cykel i alla trafikslag:

Stadstrafik

Det är inte tillåtet att ta med sig cykel i stadstrafik. Det gäller i samtliga stadstrafiker i Jönköpings län.

Regiontrafik 

I mån av plats och uppvisande av giltig biljett med cykeltillägg kan en resenär ta med sig en tvåhjulig cykel eller en elcykel på Regionbuss.

Segway räknas inte som cykel och få inte tas med på bussen i Regiontrafik.

Tågtrafik

I mån av plats och uppvisande av giltig biljett med cykeltillägg får en resenär ta med sig cykel ombord på Krösatåg och Västtåg.