Ja förutom att fylla på en kundkassa går det att ”förladda” ett resekort med flera enkelbiljetter av samma sort och giltighet.
Exempel:
Görs resorna alltid i samma zon eller zoner går det att ladda på t.ex. fem (5) stycken enkelbiljetter till ett resekort. Respektive enkelbiljett aktiveras sedan vid ombordstigning när resekortet valideras mot biljettläsaren.

OBS! Ni kan använda kundkassa som betalsätt för de ”förladdade” biljetterna.