FAQ

 • När kan vi börja flytta reskassan?

  Den 26 april kommer ett formulär publiceras på vår hemsida.

 • Hur fyller man i formuläret för att flytta reskassan?

  Gör så här:

  Gå in på jlt.se och klicka på ”Flytta din reskassa för skola/företag. 

  Ett webbformulär öppnas som ska fyllas i med följande steg:
  A. Företag/skola
  B. Avdelning/klass
  C. Kontaktperson (namn, telefon, e-post)
  D. Fyll i resekort-/resekortsnummer
  Här skriver det eller de resekort med reskassa som önskas flyttas.
  E. Är det fler resekort med reskassa som ni önskar flytta, behöver ni här välja en av checkboxarna för om reskassan ska flyttas till ett nytt resekort med kundkassa eller om ni vill ha flera resekort med kundkassa kopplat till respektive kort, alltså precis som ni hade.
  F. Levaransuppgifter
  Sist fyller ni i adressuppgifter med ev. märkning. 

  OBS! Detta kommer först vara möjligt 26 april!

 • Hur lång tid tar det från att webbformuläret är inskickat till att de nya resekorten kommer?

  Hanteringstiden är 3-5 arbetsdagar beroende på belastning. 

 • Finns det andra alternativ för ett företag/skola än att använda kundkassan?

  Ja förutom att fylla på en kundkassa går det att ”förladda” ett resekort med flera enkelbiljetter av samma sort och giltighet.
  Exempel:
  Görs resorna alltid i samma zon eller zoner går det att ladda på t.ex. fem (5) stycken enkelbiljetter till ett resekort. Respektive enkelbiljett aktiveras sedan vid ombordstigning när resekortet valideras mot biljettläsaren.

  OBS! Ni kan använda kundkassa som betalsätt för de "förladdade" biljetterna. 

 • Hur använder skolan/företaget kundkassan?

  Kundkassan används som ett betalmedel för våra biljetter. T.ex. kan kundkassan användas i en biljettautomat eller ombord på ett fordon genom att man går fram till föraren, meddela vilken biljett som önskas köpa och sen betalar man med kundkassan, precis som när man använder ett betalkort. Skolor kan t.ex. använda kundkassan som betalsätt vid beställning/köp av klassbiljett. 

  Mer om kundkassan kan ni läsa här Jönköpings länstrafik

 • När måste företaget/skolan senast flytta sin reskassa? 

  Vi kommer vara behjälpliga med detta under en lång tid framöver. Både via webbformuläret och på vårt Kundcenter.

   

 • Behöver de gamla resekorten skickas in?

  Nej, samtidigt som vårt Kundcenter flyttar reskassan spärras de gamla resekorten. Det är dock bra om de sparas fram till de nya är levererade. 

 • Kan skolan/företag få reskassan utbetald i pengar? 

  Nej, vi betalar inte tillbaka några pengar utan kan hjälpa er att flytta reskassan till kundkassan. Enklast är om ni gör detta via ett webbformulär som kommer publiceras på vår hemsida den 26 april.