Alla biljetter kommer kunna säljas ombord, både enkelbiljetter och periodbiljetter. OBS! Under pågående pandemi hålls framdörrarna stängda vilket gör att vi inte kan sälja biljetter ombord.