Har du fått en tilläggsavgift kommer en faktura skickas till din folkbokföringsadress. För minderårig skickas faktura till målsman. På fakturan finns betalningsuppgifter. Fakturan skall betalas inom trettio (30) dagar annars går ärendet efters påminnelse vidare för inkassoåtgärd.