Du blippar/läser av din appbiljett genom att ha din biljett framme i appen och håller den mot biljettläsaren. Är biljetten giltig lyser det GRÖNT.