Ombord på ett tåg är det tågvärden som blippar/läser av din biljett via en s.k. handenhet (smartphone).