För att fylla på kundkassan i appen behöver du först registrera dig. Här kan du se hur du registrerar dig i appen Jönköpings länstrafik

Gör så här för att fylla på kundkassan: