Gör så här:

Gå in på jlt.se och klicka på ”Flytta din reskassa för skola/företag. 

Ett webbformulär öppnas som ska fyllas i med följande steg:
A. Företag/skola
B. Avdelning/klass
C. Kontaktperson (namn, telefon, e-post)
D. Fyll i resekort-/resekortsnummer
Här skriver det eller de resekort med reskassa som önskas flyttas.
E. Är det fler resekort med reskassa som ni önskar flytta, behöver ni här välja en av checkboxarna för om reskassan ska flyttas till ett nytt resekort med kundkassa eller om ni vill ha flera resekort med kundkassa kopplat till respektive kort, alltså precis som ni hade.
F. Levaransuppgifter
Sist fyller ni i adressuppgifter med ev. märkning. 

OBS! Detta kommer först vara möjligt 26 april!