Din biljett kan kontrolleras på två sätt:

  1. Genom att biljettkontrollanten läser av/blippar ditt resekort, appbiljett eller
    pappersbiljett med en kontrollenhet (smartphone).
  2. Kontrollanten gör en okulär visering av din biljett, med andra ord kontrollerar
    den genom att titta på den och eventuella kompletterande handlingar som kan krävas.