Hanteringstiden är 3-5 arbetsdagar beroende på belastning.