Biljetten på ett resekort läser du av/blippar genom att hålla resekortet mot en biljettläsare som finns ombord på buss. Läsaren kontrollerar om din biljett är giltig eller ej. På tåg kommer tågvärden använda en s.k. handenhet (smartphone) för att läsa av din biljett.