I Hallands-, Kalmars- och Kronobergs län gör du på exakt samma sätt som inom Jönköpings län Jönköpings länstrafik

I de andra länen gäller följande:

Blekinges län, Skånes län och Östergötlands län
Reser du med resekort krävs inspektionskvitto

Reser du med app eller pappersbiljett visar du din biljett för ombordpersonal på buss eller tåg.

Västtrafik
Reser du med resekort krävs inspektionskvitto

Reser du med app eller pappersbiljett visar du din biljett för ombordpersonal på buss eller tåg.