Inom Jönköpings län kostar ett cykeltillägg:

cykeltillägg

 

 

 

 

För priser i övriga län hänvisar vi till respektive trafikhuvudmans hemsida.