Om du vill använda vår självservicetjänst Jönköpings länstrafik – Flytta Reskassa eller Flytta periodbiljett så är svaret NEJ. Du behöver resa upp antingen reskassan eller periodbiljetten för att sen kunna göra flytten. Sista dagen för att resa med reskassa eller periodbiljett i det gamla systemet är den 31 maj. 

Har du inte möjlighet att resa upp reskassan eller periodbiljetten innan 31 maj, kan du kontakta vårt Kundcenter så hjälper vi dig.