Ja, kunden kan fortfarande betala med betalkort ombord på buss och tåg, så fort framdörrarna har öppnat.
Tänk på att du inte kan fylla på din kundkassa eller ladda om en periodbiljett på Västtågen med betalkort. Enkelbiljetter utskrivna på papper säljs däremot i Västtrafiks betalsystem. Det går bra att köpa biljett med kundkassa som betalmedel.

Mer om betalkort hittar du här Jönköpings länstrafik