Ja du kan och får göra s.k. övergångsresor i de zoner biljetten gäller för oavsett om din enkelbiljett finns i appen, på ett resekort eller är i pappersformat. På en enkelbiljett har du följande bytes-/övergångstid:

enkelbiljett

Reser du över länsgräns adderas övergångstiderna med det län eller länens övergångstider som du reser till.