I Halland, Kalmar och Kronoberg kan du fylla på din kundkassa. I övriga län går det inte.