Ja, däremot kan det skilja sig när det gäller vilka försäljningskanaler du kan använda för köpa din returresa. T.ex. är det inte alla län som har ombordförsäljning. Mer om länsöverskridande resor kan du läsa här Jönköpings länstrafik