Ja, du kan köpa fler än en biljett till samma resekort vid ett köptillfälle men av samma biljettyp och zongiltighet, vilket t.ex. innebär 5 st enkelbiljeter för zon Röd 981. Biljetterna är då oaktiverade (om du själv inte väljer att aktivera dem i samband med köpet).

Aktivera en biljett kopplat till ett resekort kan du göra på något av följande ställen/sätt:

Respektive biljett aktiveras sedan vid varje resetillfälle när du validerar ditt resekort mot en biljettläsare eller handenhet. Självklart gäller övergångstiden för respektive aktiverad biljett precis som vanligt.