Ja. Du kan bestrida din tilläggsavgift om du anser att biljettkontrollanten har gjort en felaktig bedömning.

Var gör jag detta?
Via ett formulär på vår hemsida jlt.se

När måste jag senast har skickat in överklagan?
Ditt bestridande av tilläggsavgiften skall ha inkommit till oss inom tio (10) dygn från den dag tilläggsavgiften ställdes ut. Därefter utfärdas faktura som skall betalas senast inom trettio (30) dagar efter fakturadatum annars går ärendet vidare för inkassoåtgärd.