Ambitionen är att det inte ska behövas. Vårt nya biljettsystem bygger på en nationell standard – BoB som bl.a. innebär att alla Trafikhuvudmän ska kunna läsa/visera varandras biljetter. Vi befinner oss dock i olika faser i implementationen av standarden.