Nej. Tanken är att alla ska kunna läsa av/blippa varandras biljetter framöver. Vårt nya biljettsystem bygger på en nationell standard – BoB. Anledningen till att det inte fungerar nu är för att vi befinner oss i olika faser i implementationen av standarden.