Ja, du som resenär är vid en biljettkontroll skyldig att tillfälligt överlämna din mobiltelefon till biljettkontrollanten, om hen bedömer det är nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.