Blir resan inställd ska du kontakta den trafikhuvudman där resan var beräknad att starta.

Om resan är försenad eller del av resan blir inställd ska du kontakta den trafikhuvudman i det län som förseningen uppstod i.