Resplusbiljetter är en biljettyp som täcker hela landet. Resplus är en biljett för hela resan med tåg och anslutande förbindelser till tåg, regionbuss, båttrafik eller fordon i stadstrafik.

Resplus administreras av Samtrafiken, som i sin tur är ett samarbete mellan Sveriges länstrafikbolag, SJ och ett antal andra trafikföretag.

Allt du behöver veta om resplus kan du läsa här, www.jlt.se/resplus