En tilläggsavgift är en administrativ avgift och kan skrivas ut om du saknar en giltig biljett eller eventuella kompletterande handlingar till din biljett (t.ex. giltig studentlegitimation).

Lagen om tilläggsavgifter regleras i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67).