Mitt konto är en ny e-handel. Mitt konto är mer användarvänligt och ger kunden en bättre översikt över sina biljetter och resekort. På Mitt konto kan du köpa alla biljetter, biljettköpet slår igenom direkt. På Mitt konto kan du administrera hela familjens biljetter, samt flytta biljetter mellan resekort.