Är du registrerad på Mitt konto eller i appen har du s.k. Förlustgaranti vilket innebär att du får tillbaka det aktuella saldot/värdet.

Du kan inte använda kundkassa som oregistrerad kund i appen.