Du har själv ett ansvar att ha en giltig biljett vid en eventuell biljettkontroll. Har du tappat/förlorat din biljett under resan kommer en tilläggsavgift ställas ut vid en biljettkontroll.