Är du registrerad kund kan du själv flytta din biljett till ett nytt resekort eller till din app. Är du inte registrerad är din biljett förlorad och du behöver ett nytt resekort.