Genom att registrera ditt resekort på Mitt konto har du rätt till förlustgarantin.

Förlustgarantin innebär att du själv på Mitt konto kan flytta din biljett till ett annat resekort eller till en app i de fall den finns registrerad.