När man som student har uppfyllt de kriterier och regler som finns, (se villkor www.jlt.se) får man en symbol på sitt digitala studentkort.

Symbolen kallas Studentresesymbolen och finns inte symbolen på det digitala kortet (Mecenat, STUK eller WeStudent) är man inte berättigad till någon rabatt.