Kompletterande handlingar kan t.ex. vara en giltig ID-handling som kan styrka din ålder, eller en giltig studentlegitimation som ska uppvisas tillsammans med din biljett.