Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken ingår i sydtaxesamarbetet och har gemensamma resevillkor som finns att läsa på respektive hemsida. (Länk till www.jlt.se)

Västtrafiks resevillkor som gäller i Västra Götaland finns att läsa på www.vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/kop-och-resevillkor/

Östgötatrafikens resevillkor som gäller i Östergötland finns att läsa på www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/infor-resan/resevillkor/