Syftet med reskassan
Syfte var att påskynda ombordstigningen för resor med enkelbiljett och på så vis undvika kö vid köp av enkelbiljetter vid ombordstigning. För att detta skulle få en effekt gavs en rabatt.

Ny teknik förändrade syftet med reskassan
Nya tekniska lösningar har lanserats under åren som t.ex. en app och Mina sidor vilket gjorde att resenärerna fick ett smidigare och enklare sätt att ha en förköptbiljett utan krav på att förladda ett resekort med pengar.   

Reskassan var rabatterad, det är inte förköpt biljett i t.ex. appen
Reskassan är egentligen ett betalmedel för enkelbiljetter och då fler och fler väljer att köpa sin biljett på annat sätt blir det konstigt att rabattera ett betalmedel i en kanal men inte i någon annan.

Återbäringssystem ersätter rabatten på reskassan
Vi kommer att lansera ett återbäringssystem som ger dig återbäring (rabatt) i efterhand istället. Anledningen är att vi vill skapa en mer rättvis rabattering för de sällanresenärer som åker lite mer. Detta system tror vi skapar ett incitament till ett ökat resande till skillnad mot reskassa där man har rabatten oavsett om du reser eller inte.

Hur är återbäringssystemet tänkt att fungera?
Du behöver resa 3 resor på en 10-dagars period (som startar när du aktiverar din första biljett) för att få återbäring. Reser du 6 resor på en 20-dagarsperiod får du två återbäringar osv. Din återbäring sätts in på din kundkassa och kan användas till nya biljettköp.

När lanserar ni återbäringssystemet?
Tyvärr är vårt nya återbäringssystem försenat och vi kan inte nu svara på när det kommer vara färdigt. Vi tycker självklart detta är tråkigt och fram tills att vi har återbäringsystemet på plats kommer vi erbjuda 20% rabatt på alla förköpta enkelbiljetter.

 

Mer om våra biljetter, priser och rabatter kan du läsa om här Jönköpings länstrafik