För att kunna använda appen behöver du ha minst version 10.0 av iOS eller version 5.1 av Android.