Vad är en tilläggsavgift?

En tilläggsavgift är en administrativ avgift och kan skrivas ut om du saknar en giltig biljett eller eventuella kompletterande handlingar till din biljett (t.ex. giltig studentlegitimation). Lagen om tilläggsavgifter regleras i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67).

Varför gör ni biljettkontroller?

Vi gör biljettkontroller för att förebygga fuskåkning. Är det många som inte betalar för sin resa finns det risk för att vi behöver ställa in trafik vilket drabbar alla och gör att några får svårt att ta sig till jobb och skola.

Hur kontrolleras min biljett?

Din biljett kan kontrolleras på två sätt: Genom att biljettkontrollanten läser av/blippar ditt resekort, appbiljett eller pappersbiljett med en kontrollenhet (smartphone). Kontrollanten gör en okulär visering av din biljett, med andra ord kontrollerar den genom att titta på den och eventuella kompletterande handlingar som kan krävas.

Hur betalar jag min tilläggsavgift?

Har du fått en tilläggsavgift kommer en faktura skickas till din folkbokföringsadress. För minderårig skickas faktura till målsman. På fakturan finns betalningsuppgifter. Fakturan skall betalas inom trettio (30) dagar annars går ärendet efters påminnelse vidare för inkassoåtgärd.

Görs biljettkontroller i andra län?

Ja, reser du över länsgräns är det viktigt att du tar reda på relevant information om den biljett du reser på och vad som gäller i det län du ska göra din resa till.