Kan jag bestrida en tilläggsavgift?

Ja. Du kan bestrida din tilläggsavgift om du anser att biljettkontrollanten har gjort en felaktig bedömning. Var gör jag detta? Via ett formulär på vår hemsida jlt.se När måste jag senast har skickat in överklagan? Ditt bestridande av tilläggsavgiften skall ha inkommit till oss inom tio (10) dygn från den dag tilläggsavgiften ställdes ut. Därefter […]

Vad menar ni med kompletterande handlingar?

Kompletterande handlingar kan t.ex. vara en giltig ID-handling som kan styrka din ålder, eller en giltig studentlegitimation som ska uppvisas tillsammans med din biljett.

Jag har en appbiljett men min telefon är urladdad?

Du som kund är ansvarig för att, under hela resan, kunna uppvisa en giltig biljett med eventuella kompletterande handlingar. Du är alltså själv ansvarig för att du har batteri i din telefon så du kan visa upp din appbiljett vid en eventuell biljettkontroll. Är din telefon urladdad och inte har någon möjlighet att ladda den […]

Jag har under resan tappat/förlorat min biljett?

Du som kund är ansvarig för att, under hela resan, kunna uppvisa en giltig biljett med eventuella kompletterande handlingar. Du är alltså själv ansvarig för att ha med ditt resekort med tillhörande biljett, en appbiljett eller en pappersbiljett som du ska kunna visa upp vid en eventuell biljettkontroll. Har du förlorat din pappersbiljett får du […]

Vad ska jag göra om jag glömt mitt resekort hemma?

Du som kund är ansvarig för att, under hela resan, kunna uppvisa en giltig biljett med eventuella kompletterande handlingar. Har du glömt ditt resekort med biljett hemma behöver du köpa en ny biljett. En ny biljett kan du köpa i någon i följande försäljningskanaler