Hur fyller man i formuläret för att flytta reskassan?

Gör så här: Gå in på jlt.se och klicka på ”Flytta din reskassa för skola/företag.  Ett webbformulär öppnas som ska fyllas i med följande steg: A. Företag/skola B. Avdelning/klass C. Kontaktperson (namn, telefon, e-post) D. Fyll i resekort-/resekortsnummer Här skriver det eller de resekort med reskassa som önskas flyttas. E. Är det fler resekort med […]

Finns det andra alternativ för ett företag/skola än att använda kundkassan?

Ja förutom att fylla på en kundkassa går det att ”förladda” ett resekort med flera enkelbiljetter av samma sort och giltighet. Exempel: Görs resorna alltid i samma zon eller zoner går det att ladda på t.ex. fem (5) stycken enkelbiljetter till ett resekort. Respektive enkelbiljett aktiveras sedan vid ombordstigning när resekortet valideras mot biljettläsaren. OBS! […]

Hur använder skolan/företaget kundkassan?

Kundkassan används som ett betalmedel för våra biljetter. T.ex. kan kundkassan användas i en biljettautomat eller ombord på ett fordon genom att man går fram till föraren, meddela vilken biljett som önskas köpa och sen betalar man med kundkassan, precis som när man använder ett betalkort. Skolor kan t.ex. använda kundkassan som betalsätt vid beställning/köp av […]