Var hittar jag de resevillkor som gäller över länsgräns?

Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken ingår i sydtaxesamarbetet och har gemensamma resevillkor som finns att läsa på respektive hemsida. (Länk till www.jlt.se) Västtrafiks resevillkor som gäller i Västra Götaland finns att läsa på www.vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/kop-och-resevillkor/ Östgötatrafikens resevillkor som gäller i Östergötland finns att läsa på www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/infor-resan/resevillkor/

Får jag ta med min cykel när jag reser över länsgräns?

Ja, du kan köpa ett cykeltillägg och ta med din cykel. Tänk på att olika villkor och regler kan gälla beroende på om du åker buss eller tåg. Tänk också på att olika villkor och regler gäller beroende på typ av cykel du ska ta med dig. Mer om detta kan du läsa i resevillkoren […]

Hur köper jag biljett till- och från andra län?

APP Det enklaste sättet att köpa biljett är med Jönköpings Länstrafiks app, det går köpa biljett till- och från och inom samtliga sydlän (Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne) men också till- och från och inom Västra Götaland och Östergötland. Reser du med resekort eller pappersbiljett köper du biljett på följande sätt: I biljettautomater, hos […]

Kan jag köpa biljett ombord i de andra länen?

Ombord på buss kan man göra det på de flesta ställen men i Blekinges län, Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län och Skånes län säljs inga biljetter ombord på tåg. Du måste alltså ha en förköpt biljett. För mer information kontakta respektive trafikhuvudman eller besök deras hemsidor.

Hur läser/blippar jag mitt resekort när jag reser över länsgräns?

När du reser till Halland, Kalmar och Kronoberg läser du av/blippar ditt resekort på exakt samma sätt som inom Jönköpings län. Reser du till Blekinge, Skåne, Västra Götaland eller Östergötland krävs det att du har ett inspektionskvitto till ditt resekort som visar att du har en aktiv och giltig biljett.

Hur beräknas priset när man reser över länsgräns?

Priset för en biljett vid resa över länsgräns beror på hur lång ressträckan är, antal zoner som passeras i respektive län. Det totala priset blir en addering av de zoner i respektive län som resan görs igenom.

Vad är en resplusbiljett?

Resplusbiljetter är en biljettyp som täcker hela landet. Resplus är en biljett för hela resan med tåg och anslutande förbindelser till tåg, regionbuss, båttrafik eller fordon i stadstrafik. Resplus administreras av Samtrafiken, som i sin tur är ett samarbete mellan Sveriges länstrafikbolag, SJ och ett antal andra trafikföretag. Allt du behöver veta om resplus kan […]