Gamla resekortet

Här finns frågor och svar om det gamla resekortet och periodbiljetter som finns på det.

Gamla appen

Här finns frågor och svar för dig som idag reser med vår ”gamla app” och vad du ska tänka på nu när den försvinner.

Varför tar ni bort reskassan?

Syftet med reskassan Syfte var att påskynda ombordstigningen för resor med enkelbiljett och på så vis undvika kö vid köp av enkelbiljetter vid ombordstigning. För att detta skulle få en effekt gavs en rabatt. Ny teknik förändrade syftet med reskassan Nya tekniska lösningar har lanserats under åren som t.ex. en app och Mina sidor vilket […]