Vi har alltid haft reskassa, vilka alternativ har vi nu?

Tjänsteresor Gäller det tjänsteresor kan ni använda vår gamla app som under våren kommer byta namn till JLT Företag. I den kan ni köpa enkelbiljetter för tjänsteresor mot faktura. Mer information kommer angående detta. Tjänsteresor och övriga resor (resekort): Vill ni i fortsättning använda ett resekort kan ni göra på följande sätt: Ni kan köpa […]

Hur betalar ni tillbaka restvärdet på reskassan?

Vi kommer göra det genom en kredit-faktura. Viktigt att tänka på: Ta med ert/era resekort med restvärde på Ta med uppgifter om fakturaadress och referensnummer som ni lämnade när ni laddade på er reskassa.